O projektu

section-cover

Ukratko

Opšti cilj je da se doprinese ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz Poglavlja 24 - Pravda, sloboda i bezbednost, u skladu sa pravnim tekovinama EU. Specifični cilj Projekta je podrška ispunjavanju privremenih merila Srbije u pregovorima, posebno onih koji vode ka poboljšanju kapaciteta za borbu protiv teškog i organizovanog kriminala.

Komponente Projetka su: jačanje profesionalnih veština i kapaciteta za borbu protiv teškog i organizovanog kriminala i jačanje operativnih kapaciteta za borbu protiv teškog i organizovanog kriminala.

Glavni krajnji rezultat treba da bude povećanje efikasnosti krivično-pravnog okvira, uključujući i Krivični zakonik i Zakonik o krivičnom postupku, kao i Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, posebno u pogledu nadležnosti Tužilaštva za organizovani kriminal. Takođe,

Projekat ima za cilj da pruži podršku Upravi kriminalističke policije i njoj potčinjenim jedinicama kroz unapređenje profesionalnih veština, unapređenje operativnih alata i operativnih sposobnosti, kao i kroz uvođenje i prilagođavanje organizacione strukture za sprovođenje i razvoj obaveštajno vođene policije i nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema u okviru Policije Srbije i da poveća saradnju i operativnu razmenu informacija/obaveštajnih podataka među specijalizovanim službama kroz međusobno povezan IT sistem.

Glavne javne institucije država članica EU koje podržavaju projekte dolaze iz Litvanije, Španije i Italije. 

Sektor
  • Vladavina prava
Komponente
EU donacija
0 €
Pregovaračko poglavlje
  • 24 - Pitanja pravde, slobode i bezbednosti
Vreme implementacije
Jun 2022. - Jun 2025.